Raport 2004 - 2007

Raport de autoevaluare

Dec. 2004 - Dec. 2007 

1. Datele de autentificare ale unitatii de cercetare-dezvoltare

1.1 Denumirea: Institutul Inimii “Niculae Stancioiu”

1.2 Statutul juridic: Institutie publica sanitara subordonata Ministerului Sanatatii

1.3 Actul de infiintare: Ordin MS Nr. 504/26.05.1992 (CF 461 7719)

1.4 Numarul de inregistrare in Registrul potentialilor contractori:-

1.5 Director general / Director: Dr. Tudor Simionescu

1.6 Adresa: Motilor 19-21, 400 001 Cluj-Napoca, Romania

1.7 Telefon, fax, pagina web, e-mail:

0264/599505, fax 0264/599503, www.institutulinimii.ro, email: hearti(at)institutulinimii.ro

 

2. Domeniul de specialitate

2.1 Conform clasificarii UNESCO: 3201

2.2 Conform clasificarii CAEN:  8610

 

3. Starea unitatii de cercetare-dezvoltare

3.1 Misiunea unitatii de cercetare-dezvoltare, directiile de cercetare, dezvoltare si inovare:

Activitatea de cercetare prin intermediul studiilor si granturilor din cadrul Institutului Inimii are drept scop acumularea de noi date referitoare la preventia, diagnosticul si tratamentul medical si chirurgical al bolilor cardiovasculare, care sa amelioreze mortalitatea si morbiditatea acestor afectiuni. Fiind un centru tertiar, in care exista laborator de cardiologie interventionala si sectie de chirurgie cardiovasculara, devine posibila testarea unor metode terapeutice de ultima ora.

3.2 Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare si gradul de recunoastere a acestora:

Rezultatele obtinute ca urmare a diverselor studii si proiecte derulate in cadrul unitatii de cercetare-dezvoltare sunt prezentate la conferinte si publicate in reviste de specialitate, avand ca scop imbunatatirea continua a tratamentului pacientilor cardiovasculari nu doar in serviciul nostru ci si pe plan national.

3.3 Situatia financiara - datorii la bugetul de stat: 0

 

4. Criterii primare de performanta

4.1 Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate cotate ISI.

4.1.1 Numar de lucrari stiintifice: 4 x 30 – 120 (vezi anexa 4.1)

4.1.2 Punctaj cumulat ISI: 28,2 x 5 - 141

4.1.3 Numar de citari in reviste de specialitate cotate ISI: 0

Total punctaj capitolul 4.1: 261

4.2 Brevete de inventie

4.2.1 Numar de brevete: 0

4.2.2 Numar de citari de brevete in sistemul ISI: 0

Total punctaj capitolul 4.2 : 0

4.3 Produse si tehnologii rezultate din activitati de cercetare bazate pe brevete, omologari sau inovatii proprii. Studii prospective si tehnologice si servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare comandate de beneficiar.

4.3.1 Numar de produse, tehnologii, studii, servicii: 14 x 20 – 280 (vezi anexa 4.3)

Total punctaj capitolul 4.3: 280        

Total punctaj capitolul 4: 541

 

5.Criterii secundare de performanta

5.1 Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate fara cotatie ISI.

5.1.1 Numar de lucrari:17 x 5 – 85 (vezi anexa 5.1)

Total punctaj capitolul 5.1 : 85

5.2 Lucrari stiintifice prezentate la conferinte cu participare internationala cu comitet de program.

5.2.1.Numar de lucrari prezentate: 32 x 5 = 160 (vezi anexa 5.2)

Total punctaj capitolul 5.2 : 160  

5.3 Modele fizice, modele experimentale, modele functionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementari si planuri tehnice noi sau perfectionate realizate in cadrul programelor nationale sau comandate de beneficiar.

5.3.1 Numar de modele, normative, proceduri etc.: 0

Total punctaj capitolul 5.3: 0

Total punctaj capitolul 5: 245

 

6.Prestigiul profesional

6.1 Membri in colectivele de redactie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse in baze de date internationale) sau in colectivele editoriale ale unor edituri internationale recunoscute.

Numar de prezente in perioada pentru care se face evaluarea: 0

6.2 Membrii in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national (din categoria B in clasificare CNCSIS).

Numar de prezente: 7  x 10

1. Prof. Dr. M. Barsan – Romanian Journal of  Cardiovasular Surgery, ISSN 1583-3534

2. Prof. Dr. M. Barsan – Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery, ISSN 1454 – 4741

3. Prof. Dr. M. Barsan – Revista “Inima - The Heart”, ISSN 1224 – 211 – X

4. Prof. Dr. M. Barsan – Revista Medicala Nationala, ISSN 1453 – 2506

5. Prof. Dr. M. Barsan – PEER Review Info-Medica, ISSN 1453 – 2506

6. Prof. Dr. R. Capalneanu – Revista Romana de Cardiologie, ISSN 1583 – 2996

7. Prof. Dr. R. Capalneanu– Revista "Inima-The Heart", ISSN 1224 – 211 – X

6.3 Premii internationale obtinute printr-un proces de selectie.

Numar de premii: 2 x 20

1.A. Lazar, A. Iancu – Premiul Paul Scholmerich, locul III la Congresul National de Medicina Interna al Germaniei, mai 2007 cu lucrarea ‘Successful management of the no-reflow syndrome after venous graft stenting’

2.A. Lazar, A. Iancu – Premiul I la ICCA, Frankfurt, noiembrie 2007 cu lucrarea ‘Carotid artery in-stent restenosis-a reality’

6.4 Premii nationale ale Academiei Romane

Numar de premii: 1 x 20

1.R. Hagiu – Premiul III la Sesiunea de HTA la Al 45-lea Congres National de Cardiologie, 2006, cu lucrarea “Beneficiile angioplastiei renale in HTA renovasculara cu sau fara insuficienta renala’

6.5 Conducatori de doctorat, membrii ai unitatii de cercetare

Numar de conducatori de doctorat: 0

6.6  Numar de doctori in stiinta, membrii ai unitatii de cercetare

Numar de doctori in stiinta: 12 x 10

Total punctaj capitolul 6: 250

Total punctaj capitolele 4+5+6: 1036

 

7. Venituri realizate prin contracte de cercetare in domeniul pentru care se face evaluarea (in perioada pentru care se face evaluarea)

 

7.1 Numarul si valoarea contractelor de cercetare internationale finantate din fonduri publice:0

7.2 Numarul si valoarea contractelor de cercetare internationale finantate din fonduri private:

Studiul Finesse – 1.739,94 lei

Studiul Snapist II si Snapist III 2005-2007 – 26.602,55 lei

7.3 Numarul si valoarea contractelor de cercetare nationale finantate din fonduri publice:

GRANT CNCSIS 2004-2006 “Histogeneza tumorilor cardiace” – 42.000lei

CEEX 29 2005-2006 – 266.200 lei

CEEX 1-MEF 2 A 2006-2008 – 100.000 lei

CEEX 1-GEN-ATI 2006-2008 – 100.000 lei

CEEX OPTIMSEX 2006-2008 – 200.000 lei

GRANT ARISAN 2007-2010 – 400.000 lei

7.4 Numarul si valoarea contractelor de cercetare nationale finantate din fonduri private:0

7.5 Alte surse: 0

7 bis.  Venituri realizate din activitati economice (servicii, microproductie): 0

 

8. Resursa umana de cercetare

8.1 Total personal de cercetare care realizeaza venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/din care doctori in stiinta: 9/0

Dr. Hagiu Radu, Dr. Turdeanu Daniela, Dr. Lazar Alexandra, Dr. Muresan Carmen, Dr. Cebotaru Theodor, Dr. Stan Lucian, Dr. Steiu Flaviu, Dr. Rancea Raluca, Dr. Bangau Viorica

8.1.1 Cercetatori stiintifici gradul 1 (profesori) /din care doctori in stiinta: 0

8.1.2 Cercetatori stiintifici gradul 2 (conferentiari) / din care doctori in stiinta: 0

8.1.3 Cercetatori stiintifici gradul 3 (lectori) / din care doctori in stiinta: 0

8.1.4 Cercetatori stiintifici / din care doctori in stiinta: 6/0

Dr. Hagiu Radu, Dr. Turdeanu Daniela, Dr. Lazar Alexandra, Dr. Muresan Carmen, Dr. Cebotaru Theodor, Dr. Bangau Viorica.

8.1.5 Asistenti de cercetare: 3

Dr. Stan Lucian, Dr. Steiu Flaviu, Dr. Rancea Raluca

8.1.6 Total personal auxiliar de cercetare angajat : 0

8.2 Date privind perfectionarea resursei umane

8.2.1 Numar de doctoranzi si masteranzi care lucreaza in unitatea de cercetare-dezvoltare la data completarii formularului: 5

8.2.2 Numar de teze de doctorat realizate in unitatea de cercetare-dezvoltare in perioada pentru care se face evaluarea: 0

Cadre universitare implicate in activitatea de cercetare-dezvoltare: 11

Prof. Dr. Mircea Barsan, Prof. Dr. Radu Capalneanu, Conf. Dr. Daniela Bedeleanu, Conf. Dr. Adrian Iancu, Conf. Dr. Traian Scridon, Sef. Lucr. Adrian Molnar, Sef Lucr. Calin Popa, Sef Lucr. Lelia Strambu, As. Univ. Dan Bindea, As. Univ. Horea Rosianu, As. Univ. Adela Serban

 

9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare

9.1 Laboratoare de cercetare-dezvoltare:

1. Laborator de cateterism cardiac si cardiologie interventionala: 2

2. Laborator de studii elctrofiziologice, ablatii si implantare de cardiostimulatoare si defibrilatoare

3. Laborator de analize medicale

4. Laborator de anatomie patologica

5. Laborator de explorari imagistice non-invazive (ecocardiografie transtoracica si transesofagiana): 2

6. Laborator de explorari nucleare (scintigrafie miocardica)

7. Laborator de radiologie conventionala

9.2 Lista echipamentelor performante achizitionate in ultimii 10 ani:

1. Analizor gaze in sange Bayer- 277 338, 60 Lei

2. Analizor SYSMEX SF300- 73 918 Lei

3. Aparat Elecrochirurgie si sigilare vasculara- 188 890 Lei

4. Aterectom rotational coronarian “Rotablator console”- 26 602,51 Lei

5. Dispozitiv de titrare  a troponinelor (Pathfast)- 88 354 Lei

6. Ecocardiograf Sonos 5500- 1428098,82 Lei

7. Ecograf Doppler color Vivid 4- 263 415 Lei

8. Ecograf Doppler UF 850 XTD-C Tellus- 57 629 Lei

9. Modul Administrare Cardioplegie Medtronic- 247 192,97 Lei

10.Pompa circulatie extracorporala Stockert Sorin- 2 644 477,22 Lei

11.Pompa contrapulsatie intraaortica Datascope- 240 563 ,06 Lei

12.Pompa de asistare ventriculara dreapta- 130 593,04 Lei

13.Sistem monitorizare paturi, statie centrala, telemetrie Viridia- 722 819,84 Lei

14.Sistem coagulare sange Actalyke- 27 827,46 Lei

15.Sistem eclipse laser 2000DPR- 1 856 922,83 Lei

16.Sistem electrofiziologie Labsystem- 529 238,73 Lei

17.Sistem Gamma camera dual detector- 1 308 328,45 Lei

18.Sistem Vent By-Pass cu pompa arteriala Baxter- 682 798,93 Lei

19.Sterilizator cu plasma Sterad 100S (Mediu)- 850 470,98 Lei

20.Sterilizator cu plasma Sterad 100S (Mediu)- 850 470,98 Lei

21.Sterilizator cu plasma Sterad NX (Mic)- 431 169,01 Lei

22.Sterilizator cu plasma Sterad NX (Mic)- 431 169,01 Lei

 

 

Director cercetare dezvoltare

Conf. Dr. Traian Scridon