Set de date solicitate pacientilor pentru programare consult / internare:

 • Nume si prenume pacient
 • Numar de telefon
 • Programare pentru consult/internare
 • Specialitatea la care se doreste programare
 • Medicul la care se doreste programarea
 • Data preferata
 • Alte precizari

Conditii pentru accesul la spitalizare in Sectiile Cardiologie si Chirurgie Cardiovasculara

Toate programarile pentru internare se fac de catre medicul curant al pacientului, la telefoanele

 • cardiologie: 0264-591941 int. 301
 • chirurgie cardiovasculara: 0264 -591941 int. 201

Acte necesare:

 • buletin sau carte de identitate
 • card de sanatate
 • bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist
 • adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie din ultima luna


COPLATA PENTRU UN EPISOD DE SPITALIZARE CONTINUA ESTE DE 10 LEI.
 
Conditii pentru accesul la consult in Ambulatoriul integrat

Acte necesare:

 • buletin sau carte de identitate
 • card de sanatate
 • bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist
 • adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie din ultima luna

In cazul in care pacientul nu este asigurat la CNAS, acesta trebuia sa achite la casieria Institutului Inimii contravaloarea serviciilor.
Copii (0-18 ani):

 • bilet de trimitere de la medicul de familie
 • copie dupa certificatul de nastere sau carte de identitate
 • copie carnet de elev, vizat la zi


Programari la tel: 0264-591941; int.125

Internare prin CPU (Compartiment primire urgente)

 • Pacienţii se internează de urgenţă numai prin CPU.
 • Pacienţii se pot prezenta la CPU din proprie iniţiativă, cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de specialitate clinică din ambulatoriu cu mențiunea urgență, cu bilet de trimitere de la UPU Cluj sau pot fi aduşi de ambulanţă. Pacienţii aduşi cu ambulanţă de la spitale din teritoriu sunt pacienţi critici şi transferul lor de către spital se face conform dispoziţiilor Ordinului 1091/2006.
 • Pacienţii trimişi de la UPU şi cei sosiţi cu ambulanţa au prioritate absolută în acordarea serviciilor. Dacă sunt aduşi mai mulţi pacienţi în acelaşi timp provenind de la UPU sau cu ambulanţa, prioritate vor avea cei aduşi cu ambulanţa. În restul cazurilor pacienţii vor fi deserviţi în funcţie de gravitatea cazului şi nu în funcţie de ordinea de sosire.
 • Pacienţii sunt triaţi de către asistenta medicală de triaj din CPU-S. Medicul cardiolog care deserveşte CPU-S decide asupra priorităţii acordării serviciilor. 
 • Pacienţii evaluaţi în CPU-S pot fi spitalizaţi de zi de urgenţă pentru monitorizare 12 ore, internaţi, externaţi la domiciliu cu indicaţii terapeutice şi de urmărire a evoluţiei bolii sau către un serviciu spitalicesc adecvat pentru tratarea unor afecţiuni din afara sferei de activitate a Institutului. 
 • Pacienţii sunt internaţi la indicaţia medicului cardiolog care deserveşte CPU-S. Actele necesare internării pacienţilor români sunt: actul de identitate, biletul de trimitere sau fişa de urgenţă prespitalicească (dacă este cazul), dovada de asigurat (dacă aceasta există). Actele necesare internării pacienţilor străini sunt: actul de identitate, biletul de trimitere sau fişa de urgenţă prespitalicească (dacă este cazul), cardul european de sănătate, dovada oricărei asigurări suplimentare. Dacă pacientul nu are asupra sa actele necesare internării, angajaţii Biroului de Internări vor informa aparţinătorii să aducă aceste acte în maxim 24 de ore. Dacă nu se identifică aparţinători, Biroul Juridic va contacta organele de poliţie sau de asistenţă socială pentru a stabili identitatea persoanei şi a obţine datele necesare internării.
 • Pacienţilor străini, la momentul internării sau când starea de conştienţă a pacientului o permite, li se vor înmâna, de către angajaţii Biroului de Internări, Acordul de Plată pentru Spitalizare sau Acordul de Plată pentru Materiale Speciale (din Programele Naţionale de Sănătate).