Conditii pentru accesul la servicii (cardiologie si chirurgie)

Acte necesare:

Pentru pacientii din judetul Cluj:

  • buletin sau carte de identitate
  • cardul de sanatate
  • carnet de asigurat eliberat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (pentru pacientii din campul muncii) sau cupon de pensie (in cazul pensionarilor)
  • copie dupa buletin sau carte de identitate
  • adeverinta de la locul de munca (vizata de CAS - pentru cei din alte judete)

In cazul in care pacientul nu este asigurat la CNAS, acesta trebuia sa achite la casieria Institutului Inimii contravaloarea serviciilor.

Copii (0-18 ani):

  • bilet de trimitere de la medicul de familie
  • copie dupa certificatul de nastere sau carte de identitate
  • copie carnet de elev, vizat la zi
  • carnet de asigurat